Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu STS S.A.

Już wkrótce pierwsze decyzje dotyczące odbudowy seniorskiego hokeja w Sanoku. Odpowiadając na prośbę przedstawicieli rady nadzorczej Sanockiego Towarzystwa Sportowego S.A., zamieszczamy ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu tejże spółki.OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO
PREZESA ZARZĄDU
SANOCKIEGO TOWARZYSTWA SPORTOWEGO S.A.

Rada nadzorcza Sanockiego Towarzystwa Sportowego S.A. z siedzibą w Sanoku, adres siedziby: 38-500 Sanok, ul. Królowej Bony 4, zwana dalej „Spółka”, ogłasza konkurs na:

stanowisko Prezesa Zarządu Spółki

  1. Kandydaci na stanowisko muszą spełniać następujące wymagania: korzystać z pełni praw publicznych oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
  2. Kryteriami pomocniczymi oceny kandydatów są: znajomość zagadnień ekonomiczno – prawniczych związanych z finansami i zarządzeniem oraz działalnością sportową, wykształcenie, doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi i klubami sportowymi, stopień znajomości języków obcych.
  3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie na ręce członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Kołodziejczyka na adres: Smoliński Kołodziejczyk Kancelaria Radców Prawnych ul. Sobieskiego 12, 38-500 Sanok, do 15 września 2016 roku: listu motywacyjnego, wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki, CV, kopii umów o pracę lub kontraktów dotyczących zajmowanych stanowisk, oświadczenia w przedmiocie korzystania z pełni praw publicznych, posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, spełniania dodatkowych kryteriów pomocnicze oceny kandydatów.
  4. Z osobami telefonicznie zawiadomionymi o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w terminie 7 dni po upływie terminu składania podań.
  5. Wybór i powołanie kandydata nastąpi w formie uchwały Rady Nadzorczej, w terminie do dnia 30 września 2016 roku, z pośród osób wstępnie wyłonionych na podstawie oceny podań i po przeprowadzeniu z tymi osobami rozmów kwalifikacyjnych. Osoby te zostaną powiadomione telefonicznie o ewentualnym zaproszeniu do stawienia się na termin posiedzenia rady nadzorczej. Termin wyboru i powołania kandydata może zostać przesunięty przez Pana Pawła Kołodziejczyka, o czym osoby zaproszone zostaną powiadomione telefonicznie.
  6. Wykonanie uchwały powierzyć członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Kołodziejczykowi.

 

One Comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>